Pravilnik o zasebnosti

Upravljavec
Manuela Bencak – odvetnica
matična št.: 2583526000
davčna št.: 67089569
naslov: Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, Maribor, Slovenija
tel. št.: +386 2 620 25 16
e-mail: info@bencak.si

V skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov in zakonom o odvetništvu, upravljavec za namen poslovanja odvetniške pisarne in opravljanja odvetniških storitev obdeluje osebne podatke posameznikov.

Pravni temelj in namen obdelave podatkov

Pravni temelj obdelave osebnih podatkov na tej spletni strani je privolitev posameznika k obdelavi osebnih podatkov za namen opravljanja odvetniških storitev in lažje komunikacije.

Zbirajo se naslednji osebni podatki: ime in priimek, e-naslov. Pri obdelavi osebnih podatkov se upošteva določila zakona, ki ureja odvetništvo, zakona o varstvu osebnih podatkov in določila splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) ter namen za katerega je bilo soglasje podano.

Rok hrambe

Osebni podatki se obdelujejo in hranijo v obsegu, ki je potreben in toliko časa kot je to potrebno za dosego namena obdelave, razen če zakon v določenih primerih določa daljši rok hrambe.

Pravice posameznikov

Posameznik lahko svojo privolitev v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno prekliče. Posameznik ima pravico zahtevati dostop, popravek, dopolnitev, omejitev obdelave, izbris osebnih podatkov, ugovarjati obdelavi osebnih podatkov ali zahtevati prenos podatkov in sicer tako, da svojo zahtevo/preklic pošlje na e-naslov: info@bencak.si ali po pošti na naslov Manuela Bencak, odvetnica, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave do preklica.

Posameznik, ki meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, se ima pravico pritožiti pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Maribor, 19. 4. 2019

Manuela Bencak, odvetnica

 

 

Scroll to top