GOSPODARSKO PRAVO

  • Gospodarsko (Statusno) pravo
  • Ustanovitev družb, vodenje skupščin, statusna preoblikovanja, združitve, pripojitve
  • Sestava pogodb in notranjih aktov družbe
  • Stečaj, osebni stečaj, prisilna poravnava, prijava terjatev
  • Izvršba
  • Intelektualna lastnina in avtorske pravice
  • Zastopanje družb v gospodarskih sporih
Scroll to top